OM OSS

Meusburger Fahrzeugbau GmbH är ett familjeföretag med huvudkontor i Sydtyskland som tillverkar fordon främst avsedda för bygg och anläggningsmarknaden samt för transport av tungt och svårhanterligt gods. Transport av maskiner under kapell är en av flera specialiteter.

Antalet medarbetare uppgår till ca 450 personer fördelade på 4 fabriker belägna i Tyskland , Schweiz, Ryssland och Tjeckien.

Alla fordon tillverkas i nära samarbete med kunden.

Fordonen levereras till i stort sett hela Europa. I Sverige har vi funnits med fast representation sedan 2008. Bland våra kunder i Sverige finns ett flertal av Sveriges mest kända transportföretag inom området kran och tungtransporter.

Vi använder komponenter från kända underleverantörer. Många av dem har egen representation i Sverige. Detta underlättar reservdelsförsörjningen och i många fall reglering av reklamationer. Service och underhåll ombesörjes i samarbete med etablerade verkstäder för tunga fordon.

Våra produkter kännetecknas av lång livslängd och låga underhållskostnader bland annat tack vare sprutförzinkning och en kontinuerlig uppgradering av egen maskinpark.