Vikbart bakre lastplan

Fördelar 3-axlig Jumbotrailer med vikbart bakre lastplan.

Jumbotrailer vikt: fullt utrustad för arbetsplattformar väger Jumbotrailern bara 10,7 ton. Viktbesparingen jämfört med en tvångstyrd 3-axlig är 2,3 ton.

Justerbara rampvinklar: lutningsgraden minskas märkbart med hjälp av teleskopiska förlängningar. Dessutom kan tröskeln vid övergången till platån helt elimineras genom att höja rampen.

Lägre bränsleförbrukning: bränsleförbrukningen minskar märkbart, inte bara på grund av den
lägre vikten, utan också på grund av minskningen av luftmotståndet på grund av rampens
horisontella läge.

Även lämplig för stadstrafik: fordonet är betydligt mer manövrerbart tack vare den förkortade hjulbasen i kombination med den upphöjda bakdelen.

Snabbare lastning och lossning: massiva tidsbesparingar genom färre arbetsmoment, eftersom fordonet inte behöver stödjas till höger/vänster eller t.ex. ramperna måste flyttas.

Säker lastning och lossning: ökad säkerhet tack vare att rampen täcker över hela bredden.

Den fällbara bakdelen tillåter också en last på upp till 10 ton i horisontellt läge.