070-574 05 03 info@meusburger.se

Nu har vi levererat ytterligare en 4 axlig långtrailer på 18 m. Denna gång till JW Specialtransporter som valt våran grund ide men med lite ytterligare funktionalitet för deras behov. Med hjulfickor tillsammans med aluminium täckning och lösa aluminiumramper för påkörning bak kan de idag transportera det mesta.

2013-12-05 11.13.18

Utöver detta har vi monterat skena i fullbredd upp till övre bordet. Extra aluminium ramper levererades med för att lättare kunna få upp ett mindre hjulburet fordon till högplatån. Laxo hylsor är standard hos oss och därför skickades även ett antal stolpar med.

2013-12-05 11.14.15